محرک الکتریکی شیر زیمنس SIEMENS

  1. خانه
  2. ویدئو
  3. محرک الکتریکی شیر زیمنس SIEMENS

محرک الکتریکی شیر زیمنس SIEMENS

محرک الکتریکی شیر زیمنس SIEMENS با عملگر دستی که در صورت قطعی برق مورد استفاده قرار میگیرد ، مجهز شده اند . تنظیم دستی تنها پس از خاموش شدن یا قطع شدن منبع تغذیه امکان پذیر است . برای شروع تنظیم دستی ، کلید دستی روی محرک را فشار داده و جهت حرکت دادن دسته به سمت بالا و عقب جهت حرکت دسته به سمت پائین حرکت دهید و جهت عقربه های ساعت بچرخانید . در صورتی که محرک به کنترل اتوماتیک بازگردد کلید دستی روی محرک به طور خودکار قفل می شود .

یک محرک زیمنس جزئی از دستگاه است که مسئول حرکت و کنترل مکانیسم یا سیستم است، برای مثال با باز کردن یک شیر. به عبارت ساده، این یک “حرکت” است.یک محرک نیاز به یک سیگنال کنترل و یک منبع انرژی دارد. سیگنال کنترل انرژی نسبتا کم است و ممکن است ولتاژ الکتریکی یا فشار جریان، پنوماتیک یا فشار هیدرولیک یا حتی قدرت انسانی باشد. منبع انرژی اصلی آن ممکن است جریان الکتریکی، فشار مایع هیدرولیک یا فشار هوا باشد. هنگامی که یک سیگنال کنترل دریافت می کند، یک محرک با تبدیل انرژی سیگنال به حرکت مکانیکی پاسخ می دهد.یک عملگر مکانیسمی است که یک سیستم کنترل بر محیط کار می کند. سیستم کنترل می تواند ساده باشد (سیستم مکانیکی یا الکترونیکی ثابت)، مبتنی بر نرم افزار (به عنوان مثال یک درایور چاپگر، سیستم کنترل ربات)، یک انسان یا هر ورودی دیگر.

 

تماس