موتور دمپر یا محرک الکتریکی زیمنس

  1. خانه
  2. ویدئو
  3. موتور دمپر یا محرک الکتریکی زیمنس

موتور دمپر یا محرک الکتریکی زیمنس

موتور دمپر یا محرک الکتریکی زیمنس محرک های الکتریکی هستند که برای بازوبسته کردن دمپر به کار می روند.

همچنین موتور دمپر یا محرک الکتریکی زیمنس :

موتور دمپر یا محرک الکتریکی زیمنس قابلیت نصب روی شیرهای گلاب و پروانه ای را نیز دارند.

این موتور دمپر یا محرک الکتریکی همچنین جهت جابجایی هوا در پارکینگ ساختمان ها نیز می توانند مورد استفاده قرارگیرد.

موتور دمپر یا محرک الکتریکی به منظور کنترل سیستم های تهویه مطبوع به ویژه هواسازها کاربرد دارد به اینصورت که وضعیت جریان هوایی که از دمپرها گذر می کند را کنترل می کند.

موتور دمپر یا محرک الکتریکی زیمنس در 3 نوع مورد استفاده در تاسیسات تهویه مطبوع است که عبارت است از :

1- موتور دمپرهای دو وضعیتی دارای فنر برگشت 2- موتور دمپرهای سه وضعیتی 3- موتور دمپرهای تدریجی.

موتور دمپر یا محرک الکتریکی نیز به دونوع با تیغه های موازی و تیغه های متقابل تقسیم می شوند.

تیغه های متقابل به این معناست که تیغه ها در جهت های مخالف یکدیگر حرکت می کنند.

در نوع موازی تیغه ها در یک جهت حرکت می کند. اگرچه بیشتر دمپرهای خودکار از نوع متقابل است اما دمپرهای تیغه موازی جریان بهتری را ارائه می دهند.

برای مثال :

ویژگی فنی موتور دمپر تدریجی زیمنس مدل GCA161.1E

– با قدرت 18 نیوتون

– با فنر برگشت جهت دمپرهای هوا تا سطح مقطع 3 متر مربع

ویژگی فنی موتور دمپر تدریجی زیمنس مدل GMA161.1E

– با قدرت 7 نیوتون

– با فنر برگشت جهت دمپرهای هوا تا سطح مقطع 1.5 متر مربع

ویژگی فنی موتور دمپر دو وضعیتی زیمنس مدل GCA121.1E

– با قدرت 18 نیوتون

– با فنر برگشت جهت دمپرهای هوا تا سطح 3 متر مربع

ویژگی فنی موتور دمپر دو وضعیتی زیمنس مدل GMA121.1E

– با قدرت 18 نیوتون

– با فنر برگشت جهت دمپرهای هوا تا سطح 3 متر مربع

موتور دمپر یا محرک الکتریکی زیمنس

 

تماس