لیست قیمت محصولات هانیول Honeywell

  1. خانه
  2. لیست قیمت
  3. لیست قیمت محصولات هانیول Honeywell

لیست محصولات هانیول Honeywell

لیست محصولات هانیول Honeywell :

طراحی و استفاده از بسته های هوشمند توانسته بهره وری و صرفه جویی در انرژی را را بهبود ببخشد.

شرکت هانیول و محصولات هانیول (Honeywell) توانسته است راحتی و امنیت را در زمینه لوازم کنترل هوشمند و تأسیسات به مشتریان خود عرضه کند.

همچنین شرکت هانیول توانسته است با استفاده از محصولات هانیول (Honeywell) بازارهای جدیدی را در سرتاسر دنیا ایجاد کند و به عنوان یکی از 100 شرکت برتر در زمینه فروش عملکرد قوی ای را داشته باشد.

لیست قیمت محصولات هانیول Honeywell
ردیف عنوان محصول وضعیت در انبار وضعیت قیمت
1 کنترلر سری T675 موجود برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
2 کنترلر سری T678 موجود برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
3 کنترلر سری T991 موجود برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
4 کنترلر سری T775 موجود برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
5 کنترلر سری Micronik 200 موجود برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
6 کنترلر سری ZonePRO موجود برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
7 کنترلر سری T8078C موجود برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
8 ترموستات سری O3 موجود برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
9 ترموستات سری O1 موجود برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
10 ترموستات سری HALO موجود برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
11 ترموستات سری Cougar موجود برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
12 ترموستات سری XE70 موجود برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
13 ترموستات سری T4360/T6360 موجود برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
14 ترموستات ضد یخ زدگی موجود برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
15 سنسور دمای اتاقی موجود برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
16 سنسور دمای هوای آزاد موجود برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
17 سنسور دمای کانالی موجود برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
18 سنسور دمای جداری موجود برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
19 سنسور دمای مستغرق موجود برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
20 سنسورهای رطوبت موجود برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
21 هیومیدیستات کانالی موجود برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
22 هیومیدیستات اتاقی موجود برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
23 ترانسفورماتور ولتاژ موجود برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
24 محرک الکتریکی دمپر سری N10,N05 موجود برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
25 محرک الکتریکی دمپر سری N34,N20 موجود برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
26 محرک الکتریکی Modutrol IV موجود برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
27 مجموعه اتصال شیر جهت محرک الکتریکی Modutrol IV موجود برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
28 لوازم جانبی جهت محرک الکتریکی Modutrol IV موجود برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
29 محرک ترموالکتریکی شیر موجود برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
30 محرک الکتریکی شیر سری M5410 موجود برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
31 محرک الکتریکی شیر سری M7410 موجود برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
32 محرک الکتریکی شیر سری M7410E موجود برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
33 محرک الکتریکی شیر سری ML6420/25 موجود برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
34 محرک الکتریکی شیر سری ML6421A/B موجود برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
35 محرک الکتریکی شیر سری ML7421A/B موجود برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
36 محرک الکتریکی شیر سری ML7420/25 موجود برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
37 شیر کنترل سه راهه دنده ای، کورس 2.5 و 6.5 میلیمتر موجود برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
38 شیر کنترل دوراهه دنده ای، کورس 2.5 و 6.5 میلیمتر موجود برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
39 شیر کنترل دوراهه دنده ای، کورس 20 میلیمتر موجود برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
40 شیر کنترل دوراهه فلنچی، کورس 20 و 38 میلیمتر موجود برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
41 شیر کنترل سه راهه دنده ای، کورس 20 میلیمتر موجود برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
42 شیر کنترل سه راهه فلنچی، کورس 20 میلیمتر موجود برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
43 شیر کنترل سه راهه فلنچی، کورس 38 میلیمتر موجود برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
44 شیر کنترل سه راهه فلنچی، کورس 20 میلیمتر موجود برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
45 شیر کنترل سه راهه فلنچی، کورس 38 میلیمتر موجود برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
46 شیر اندازه گیری اوریفیس ثابت سری Kombi-3-Plus RED موجود برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
47 شیر بالانس استاتیک سری Kombi-3-Plus BLUE موجود برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
48 شیر کنترل اختلاف فشار سری V5001PY Kombi-Auto موجود برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
49 شیر کنترل اختلاف فشار سری V5001PF Kombi-Auto موجود برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
50 شیر قطع و وصل سری Kombi-S موجود برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
51 شیر بالانس استاتیک سری Kombi-2-Plus موجود برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
52 شیر بالانس استاتیک سری Kombi-F-II و Kombi-F موجود برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
53 شیر فشارشکن آب سری D05FS موجود برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
54 شیر فشارشکن آب سری D06F موجود برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
55 شیر فشارشکن آب سری D15S موجود برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

 

تماس