شیر اطمینان

  1. خانه
  2. مقالات ابزار دقیق
  3. شیر اطمینان

شیر اطمینان (steam safety valve)

شیر اطمینان (steam safety valve) یا شیرهای تخلیه فشار نیز به دو گروه تقسیم بندی می شوند.

گروه اول : ولوهایی هستند که وظیفه آنها تخلیه فشار (آزاد سازی فشار) از فرآیند حاوی مایع بوده که به آنها اصطلاحا (Relief – Valve) می گویند.

گروه دوم : ولوهایی هستند که وظیفه آنها تخلیه فشار از فرآیندهایی که درون آنها گاز است بوده که به آنها اصطلاحا (safety valve) گفته می شود.

شیر اطمینان افزایش فشار ناگهانی را لمس کرده و اقدام به تخلیه فشار اضافی ایجاد شده نموده و نهایتا فشار فرآیند را به حد نرمال می رسانند.

ب) گروه دوم ولوهایی هستند که فقط در یک مسیر به سیال اجازه عبور می دهند که به این شیر اطمینان اصطلاحا ولوهای یک طرفه Non-Return valves or check valve گفته می شود.

طراحی این شیرها به گونه ای است که از جریان سیال در جهت دیگر (به صورت مکانیکی) ممانعت می گردد.

همانگونه که بیان شد این ولوها جهت جلوگیری از برگشت سیال به سمت عقب در یک فرایند مورد استفاده قرار می گیرند.

برگشت سیال باعث صدمه دیدن تجهیزات و یا از بین رفتن یکنواختی در فرایند می گردد.

بکار بردن این ولوها در قسمت خروجی تجهیزات دواری همچون پمپ و کمپرسور بسیار حائز اهمیت بوده، به گونه ای که این ولوها در زمان هایی که پمپ و کمپرسور از سرویس خارج می باشند باعث محافظت از انها در مقابل جریانات برگشتی می گردند.

همچنین در فرایندهایی که دارای فشارهای مختلفی بوده و لازمست تا این فشارها به صورت مجزا از یکدیگر قرار بگیرند نیز از ولوهای یکطرفه استفاده می شود.

ج) گروه سوم ولوهایی هستند که وظیفه آنها تنظیم جریان، دما و یا فشار در هر نقطه ای بین حالت کاملا باز fully open و حالت کاملا بسته fully closed بوده که به این گروه از ولوها اصطلاحا throttling valves گفته می شود.

این ولوها می توانند یک وضعیت، از کورس حرکتی ولو از حالت کاملا باز تا حالت کاملا بسته را حفظ کرده و در آن وضعیت، تنظیم جریان، دما و یا فشار جریان را مهیا نمایند.

با توجه به این تعریف می توان این گونه نتیجه گیری کرد که از این ولوها می توان جهت on/off کردن جریان گروه اول نیز استفاده نمود.

اگرچه بیشتر طراحی های صورت گرفته بر روی این ولوها به گونه ای ست که حرکت آنها به صورت دستی و با استفاده از اهرم Lever و یا یک دستگیره دستی انجام می گیرد ولی برخی از این ولوها مجهز به یک محرک و یا یک سیستم تحریک بوده که از این محرک ها باعث ایجاد نیروی بزرگتر و افزایش قابلیت و کارایی در این قبیل ولوها می گردند.

ولوهای تنظیم کننده فشار Pressure Regulators نیز از جمله ولوهای تنظیم کننده ای بوده که وظیفه آنها حفظ و ثابت نگه داشتن فشار در پایین دست جریان می باشد.

عملکرد این شیرها به گونه ای است که اگر فشار در قسمت پایین دست جریان افزایش یابد انگاه این ولو ها به صورت اتوماتیک باعث کاهش فشار گردیده و بالعکس اگر فشار در قسمت پایین دست جریان کاهش یابد آنگاه این شیرها میزان فشار را افزایش می دهند تا فشار به صورت ثابت و پایدار حفظ شود.

گروه دیگر از شیرهای تنظیم کننده، شیرهای کنترل اتوماتیک بوده که اصطلاحا به نام شیرهای کنترل نامیده می شوند.

شیرهای کنترل قادرند بنا به شرایط و وضعیت های مختلف، میزان جریان مشخصی را مطابق با الزامات نصب شده بر روی آنها تامین نمایند.

در این گروه از ولوها همواره جهت دستیابی به شرایط اتوماتیک در وضعیت کنترل از محرک های ویژه ای که بر روی انها نصب می گردد استفاده میشود.

این محرک ها به گونه ای طراحی می شوند که یک سیگنال فرمان را دریافت کرده و ان را به یک وضعیت مشخص در ولو تبدیل می کنند.

تماس