معرفی تله بخار و انواع آن

  1. خانه
  2. مقالات ابزار دقیق
  3. معرفی تله بخار و انواع آن

معرفی تله بخار و انواع آن

معرفی تله بخار و انواع آن ، تله بخار می تواند برای کاربردهای تخلیه میعانات گازی و یا بخار در مشاغل مختلف مانند :

اتوشویی و یا دستگاه های اتوکلاف در بیمارستان ها و همچنین در صنایعی که با بخار و فشار ناشی از بخار سروکار دارند می تواند مورد استفاده قرار گیرد.

معرفی تله بخار و انواع آن و کارکرد این محصول شرکت یوشیتاکه YOSHIKATE به این صورت است که در مسیر خروج بخار به صورت دنده ای بسته می شود.

به طور مؤثر بدون نگهداشتن بیش از حد، بخار یا میعانات گازی را تخلیه کند، این کار هم باعث صرفه جویی در مصرف انرژی بخار می شود و هم از فشار ناشی از انباشته شدن آن جلوگیری می کند.

این محصول دارای یک دریچه تخلیه ترموستاتیکی جهت تخلیه بخار است و به این صورت عمل می کند که هرگاه فشار ناشی از بخار بیش از حد شد به صورت اتوماتیک این دریچه باز می شود.

در واقع معرفی تله بخار و انواع آن و عملکرد دریچه ی این محصول به صورت شناور توسط گوی طراحی شده در آن صورت می گیرد.

همچنین از مزیت وجود این دریچه به کوتاه شدن زمان جهت گرم شدن بخار مورد نیاز می توان اشاره کرد.

همانطور که مطرح شد نوع اتصال این محصول به صورت دنده ای است و این امکان را می دهد که در موارد مورد نیاز کاربر بتواند آن را به صورت عمودی یا افقی نصب کند.

 

تماس