ولو

  1. خانه
  2. مقالات ابزار دقیق
  3. ولو

تعریف ولو (Valve)

ولو :

تعریف ولو ها : تجهیزات مکانیکی هستند که اهم وظایف آنها عبارت است از :

قطع و وصل کامل جریان

تنظیم عبور مقدار مورد نیاز مایعات و گازهای عبوری

جلوگیری از بازگشت مایعات و گازهای ورودی

تنظیم کنترل مقدار و فشار مایعات و گازها در حد مورد نیاز

کنترل ایمن نگه داشتن دستگاههای تحت فشار

شیرها می توانند به گونه ای طراحی شوند که هم در سیستم مایع و هم در سیستم محتوی گاز مورد استفاده قرار بگیرند.

با توجه به نوع ساختار طراحی شیر و همچنین وظایف و عملکرد آنها، این تجهیزات در مدل ها، سایزها و کلاس های مختلف فشاری تولید می گردند.

valve را می توان در فشارهایی که از خلاء (vacuum)  شروع شده و تا فشارهای بالاتری از (897bar) 13000psi ادامه پیدا می کنند مورد استفاده قرار دارد.

شیر را می توان از جنس های مختلفی همچون فولاد، چدن، پلاستیک، برنج، برنز و آلیاژهای مخصوص تهیه نمود .

از نقطه نظر فنی، شیرها به عنوان اتصالات لوله ها بوده، اما در این مقاله به عنوان یکی از تجهیزات مجزا مورد بحث و بررسی قرار می گیرند.

طبقه بندی شیرها (Classification of valves)

طبقه بندی براساس نوع کارکرد (وظیفه)

طبقه بندی بر اساس نوع کاربرد

طبقه بندی بر اساس نوع حرکت

طبقه بندی براساس نوع پورت ورودی

طبقه بندی براساس نوع کارکرد (وظیفه)

با توجه به نوع طراحی و وظیفه ای که این گروه از شیرها در جا به جا نمودن سیالات فرآیندی دارند می توان آن ها را به 3 گروه تقسیم نمود.

الف) گروه اول شیر هایی هستند که وظیفه اصلی آن ها باز و بسته کردن مسیر عبور سیال می باشد.

به این گروه از شیرها اصطلاحا (on-off valve) و یا در برخی موارد (block valve) نیز گفته می شود.

ازجمله کاربردی های دیگر این قبیل شیرها تغییر جهت جریان از قسمتی از فرآیند که در تعمیرات است می باشد.

همچنین اگر هدف ایجاد اختلاط بین چندین سیال بوده به شرطی که اندازه های دقیق سیالات مورد اختلاط مد نظر نباشد می توان از این شیرها استفاده نمود.

شیرهای تخلیه فشار از جمله این شیرها بوده.

شیرهای تخلیه فشار نیز به دو گروه تقسیم بندی می شوند.

گروه اول شیرهایی هستند که وظیفه آنها تخلیه فشار (آزاد سازی فشار) از فرآیند حاوی مایع بوده .

گروه دوم ولوهایی هستند که فقط در یک مسیر به سیال اجازه عبور می دهند .

به این شیرها اصطلاحا ولوهای یک طرفه Non-Return valves or check valve گفته می شود.

طراحی این شیرها به گونه ای است که از جریان سیال در جهت دیگر (به صورت مکانیکی) ممانعت می گردد.

همانگونه که بیان شد این ولو ها جهت جلوگیری از برگشت سیال به سمت عقب در یک فرایند مورد استفاده قرار می گیرند.

برگشت سیال باعث صدمه دیدن تجهیزات و یا از بین رفتن یکنواختی در فرایند می گردد.

بکار بردن این شیرها در قسمت خروجی تجهیزات دواری همچون پمپ و کمپرسور بسیار حائز اهمیت بوده.

به گونه ای که این شیرها در زمان هایی که پمپ و کمپرسور از سرویس خارج می باشند باعث محافظت از انها در مقابل جریانات برگشتی می گردند.

همچنین در فرایندهایی که دارای فشارهای مختلفی بوده و لازمست تا این فشارها به صورت مجزا از یکدیگر قرار بگیرند نیز از ولوهای یکطرفه استفاده می شود.

با توجه به این تعریف می توان اینگونه نتیجه گیری کرد که از این ولو ها می توان جهت on/off کردن جریان گروه اول نیز استفاده نمود.

گروه دیگر از شیرهای تنظیم کننده، شیرهای کنترل اتوماتیک بوده که اصطلاحا به نام شیرهای کنترل نامیده می شوند.

ولو های کنترل قادرند بنا به شرایط و وضعیت های مختلف، میزان جریان مشخصی را مطابق با الزامات نصب شده بر روی آنها تامین نمایند.

تماس